Regulamin LF Cosmetics


Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego www.lf.pl. Dokonanie zakupów w sklepie internetowym www.lfnails.com jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

Sklep internetowy, działający pod adresem www.lfnails.com , prowadzony jest przez firmę LF Cosmetics Sp. z o.o.,wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000456489, nr NIP 586-228-18-73, nr Regon 221855934, z siedzibą w Gdyni przy ul. Korzeniowskiego 26.


Regulamin zakupów

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.


2. Zamówienia są przyjmowane przez strony www.lfnails.com Zaraz po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.


3. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień krajowych płatnych przy odbiorze i przelewem - po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia
b) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – w chwili autoryzacji karty
c) w przypadku zamówień zagranicznych realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu środków na konto La Femme. Klient zagraniczny po złożeniu zamówienia otrzymuje fakturę proforma z wliczonym kosztem dostawy wystawioną w euro. Przeliczenie cen w sklepie z polskich złotych na euro dokonywane jest wg tabeli średnich kursów sprzedaży euro NBP na dzień złożenia zamówienia. Wpłat środków w euro należy dokonywać na konto nr PL 62 1090 1102 0000 0001 2077 2135


4.
 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie La Femme, magazynach dystrybutorów lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).


5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.


6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.


7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z działem Obslugi Klienta e-mailem pod adresem dok@lfnails.com lub telefonicznie pod nr tel. +48 58 774 40 00.


8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

Koszty dostawy

9. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. Czas realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.


10. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostawy
Przesyłki krajowe dostarcza firma kurierska lub przedstawiciel firmy, czas dostawy 1 dzień roboczy; przesyłki zagraniczne dostarcza firma Pocztex.

11. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

1.kurier – przelew na konto,
2.kurier – płatność za pobraniem,
3.kurier – płatność realizowana przez przelewy24
4.kurier – płatność realizowana przez PayPal
5.odbiór osobisty tylko w siedzibie firmy
Klient zagraniczny po złożeniu zamówienia otrzymuje fakturę proforma z wliczonym kosztem dostawy wystawioną w euro.

Reklamacje

12. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku ("O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny") klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Płyty CD, płyty DVD, kasety magnetofonowe i video nie podlegają zwrotowi. 
Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.


13. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.


14. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub u dystrybutora, który zrealizował zamówienie (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową pod adresem sklepu LF Cosmetics Sp. z o.o., ul. Korzeniowskiego 26, 81-376 Gdynia. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę z dopiskiem „reklamacja”.
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe z powodu wyczerpania asortymentu, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi zawsze LF Cosmetics Sp. z o.o.


15. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci LF Cosmetics Sp.z o.o. chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu pod adresem:

LF Cosmetics Sp. z o.o.
ul. Korzeniowskiego 26
81-376 Gdynia

Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient.


16. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.