Tytuł projektu: „Ekspansja marki LAFEMME na rynki zagraniczne

 

Wartość całkowita projektu: 487 000,00 zł

 

Wartość dofinansowania: 365 250,00 zł

 

Celem projektu jest ekspansja wnioskodawcy na rynki zagraniczne (w tym rynek perspektywiczny Chin oraz rynki Włoch, Hiszpanii i Portugalii) oraz promocja profesjonalnych produktów do stylizacji paznokci, świadczonych pod marką “LAFEMME”.

 

Projekt realizowany w ramach w ramach Osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand – wsparcie dotacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.